کد خبر: 569

استانهایی که بیشترین تورم در مهرماه را تجربه کردند+ نمودار

بنا به اعلام مرکز آمار کشور، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه سال جاری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٥٧,٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤ درصد) است.

به گزارش خبر هشت به گزارش در مهر ماه ١٤٠١ شاخص کل قیمت مصرف­ کننده برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به عدد ٥٤١,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ البرز با ٤.٠ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ خوزستان با ١.٩ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨,٦ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (٥٧.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان زنجان (٤٢.٤ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به عدد ٤٢,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (٤٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (٣٨.٤ درصد) است.

تورم استان ها مهر 1401

خانوارهای شهری

در مهر ماه ١٤٠١ ،عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٥٣٢,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین  با ٤.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ بوشهر با ٢.١ درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٧,٧ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (٥٦.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر  (٤٠.١ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ ، برای خانوارهای شهری به عدد ٤٢,٣ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان مازندران (٤٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (٣٨.٠ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در مهر ماه ١٤٠١ ،عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) به  ٥٩١,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٠ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان با ٥.٣ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خوزستان با ٠.٥ درصد می­‌باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٥٣,٢ درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (٦٥.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­های یزد و خوزستان (٤٦.١ درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مهر ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٦,٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (٥١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (٣٩.٩ درصد) است.

منبع : مرکز آمار

 

دیدگاه‌تان را بنویسید