کد خبر: 584

جزییات مهم درباره صدور احکام رتبه بندی معلمان

سامانه HRM برای مدیرانی که مستندات همکاران را تایید نهایی زده‌اند، دوباره فعال شده و امکان ویرایش اطلاعات وجود خواهد داشت.

 به گزارش خبر هشت، بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان و صدور احکام معلمان، مدیران محترم حتما به کلمات گاهی، بعضی و ارائه دهنده و افعال مصادیق توجه کنند چرا که عدم توجه به این موضوع باعث کم یا زیاد شدن امتیاز همکار می‌شود.

ترتیب قرار گرفتن جملات مصادیق هیچ گونه تاثیری برای امتیاز بالاتر ندارد.

 صورت جلسات به صورت گروهی نوشته شود و فقط تاریخ و شماره ثبت شود.

طبق دستورالعمل ارسالی، تاریخ صورتجلسه ۲۰مهر ماه به بعد و شماره بستگی به دفتر اندیکاتور دارد.

رتبه ۱،۲ توسط منطقه و رتبه ۳ توسط استان و رتبه ۴،۵ توسط وزارت تایید می‌شود.

خود مدیران و راهبران توسط کارشناس یا معاون آموزشی ادارات، صحت سنجی انجام می‌گیرد هر گروه توسط مافوق خودش صحت سنجی انجام میگیرند.

 ارزیابی حرفه‌ای به صورت کاملا تصادفی در کل کشور انجام میگیرد.

 مدیران جدید الانتصاب با مراجعه به فناوری جهت انتخاب نقش جدید خود اقدام کنند.

در قسمت اظهار نظر مدیران، آیتم‌های نمره ارزشیابی، مدرک تحصیلی، ضمن خدمت و سنوات برای مدیران قابل مشاهده نیست.. نگران نباشید این گزینه‌ها فقط برای ارزیابان قابل رویت است.

سامانه HRM برای مدیرانی که مستندات همکاران را تایید نهایی زده‌اند، دوباره فعال شده و امکان ویرایش اطلاعات وجود خواهد داشت.

منبع: کانال پیگیری مطالبات فرهنگیان

 

دیدگاه‌تان را بنویسید