کد خبر: 240

نایب رییس کمیسیون صنایع:

دولت با انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت، فقط یک وزیر به مجلس معرفی می‌کند

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در لایحه انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صمت لحاظ کند که وزیر صنعت معدن و تجارت آقای فاطمی امین باشد و به کار خود ادامه دهد، اظهار داشت: در این صورت دولت تنها یک وزیر برای وزارت بازرگانی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌کند.

به گزارش خبر هشت ، علی جدی اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس اگر وزارتخانه‌ای به دو بخش تقسیم شود به دلیل تغییر ماهیت کاری وزارتخانه قبلی و تبدیل آن به دو وزارتخانه باید دو وزیر جدید برای وزارتخانه های منتزع شده معرفی شود.

نماینده نردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود :در این شرایط منعی برای معرفی مجدد آقای فاطمی امین برای وزارت صنایع وجود ندارد و دولت می‌تواند ایشان را مجددا برای تصدی وزارت صنایع به عنوان وزیر در شرایط جدید معرفی کند و یک وزیر هم برای وزارت بازرگانی معرفی شود.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: با این وجود البته دولت می تواند در لایحه‌ای که برای انتزاع وزارت صنایع و معادن و بخش بازرگانی از یکدیگر ارائه می‌دهد این موضوع را هم لحاظ کند که می خواهد یک وزیر معرفی کند یا دو وزیر جدید.

وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب در صورتی که دولت بخواهد می‌تواند این موضوع را در لایحه انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صمت لحاظ کند که وزیر صنعت معدن و تجارت آقای فاطمی امین باشد و به کار خود ادامه دهد و دولت تنها یک وزیر برای بخش بازرگانی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

 

 
 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید