کد خبر: 253

رئیس سازمان ملی بهره‌وری خبر داد

ارتقاء و پاداش مدیران به بهره‌وری آنها گره می‌خورد

با دستور رئیس‌جمهوری، ارتقاء و پاداش مدیران به بهره‌وری آنها گره می‌خورد

«میر سامان پیشوایی»، رئیس سازمان ملی بهره‌وری، با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در شورای عالی اداری می‌گوید: بهره‌وری با توصیه عملی نمی‌شود و در همین راستا ارتقاء، انتصاب و جبران خدمت مدیران شرکت‌های دولتی را به کارنامه بهره‌وری آنها متصل ‌می‌کنیم

 

منبع: ایرنا

دیدگاه‌تان را بنویسید