رضا ایرانمنش

  • رضا ایرانمنش اخیرا مشغول ساخت یک فیلم کوتاه بود که هنگام فیلمبرداری پایش شکست و خانه‌نشین شد. او اگرچه با همین شرایط…

    |